Ontwerp

Een tuin die bij u past! Hoe komt een tuinontwerp tot stand?

Trends wisselen elkaar af, stijlen zijn echter tijdloos.

De basis voor een goed tuinontwerp begint met een persoonlijk gesprek en een goede inventarisatie.

In het eerste gesprek, op locatie, bespreken wij uw wensen en eisen. Denk hierbij aan de (toekomstige) functie van uw tuin, tuinstijlen, budgetten en overige (visuele) aspecten die voor u van belang zijn. Tijdens het gesprek komen ook de kosten voor een tuinontwerp en beplantingsplannen naar voren, zullen we de tuin opmeten, de omgeving opnemen, gevelindeling bekijken, hebben we aandacht voor de grondsoort en zullen wij foto’s maken van de bestaande tuin en gevel van de woning. Is de locatie nog in aanbouw, dan kunnen wij in een vroeg stadium al een belangrijke adviserende rol vervullen.

Na dit gesprek komen op de tekentafel uw persoonlijke wensen èn onze ideeën samen. Een fraaie tuin begint namelijk bij een goed en creatief ontwerp.

Bij een vervolg afspraak wordt het ontwerp gepresenteerd en met u besproken. Wanneer het ontwerp voldoet aan uw wensen dan wordt er een heldere werkomschrijving en vrijblijvende offerte opgesteld.

U kunt bij ons ook terecht wanneer u alleen een ontwerp of beplantingsplan voor uw tuin wilt laten maken, om daar vervolgens zelf mee aan de slag te gaan.

Heeft u interesse in een ontwerp, neemt u dan contact op met Bart op telefoonnummer 06 2726 1680 of vul onze contactpagina in, waarna wij contact met u opnemen.

Aanleg

Uw tuin, onze uitdaging!

Wilt u uw bestaande tuin renoveren, herinrichten of een volledig nieuwe tuin laten aanleggen?

Voor we aan de slag kunnen met uw tuin moeten we over een plan beschikken. Uiteraard kunnen wij dit geheel voor u verzorgen (zie: ontwerp). Soms zijn kleine aanpassingen of verbeteringen al voldoende maar het kan ook zijn dat u een plan in uw hoofd heeft of reeds op papier, welke uitstekend als basis voor uw nieuwe tuin gebruikt kan worden. Bespreek uw plannen met ons, dan kunnen wij dit zo nodig verder uitwerken naar een werktekening.

Het kan zijn dat er vooraf twijfel is over de bodem/grondkwaliteit . Dit zullen wij vooraf met u bespreken en zo nodig een bodemonderzoek laten verrichten om een goede plantengroei te kunnen garanderen.

Na goedkeuring van het definitieve ontwerp/tekening en het bijbehorende kostenplaatje kunnen wij beginnen we met de aanleg van uw tuin.

Wij streven er naar dat u en uw buren minimale hinder ondervinden van de aanleg van de tuin en dat u zo spoedig mogelijk kunt gaan genieten.

Onderhoud

“De een geniet van het onderhouden van de tuin, terwijl de ander geniet van de onderhouden tuin”

Een eigen tuin is een rijk bezit dat een grote bijdrage kan leveren aan uw woon- en leefplezier. Men geniet dan ook vaak het meest van de tuin als deze er netjes en vitaal bij ligt.

Omdat we het tegenwoordig allemaal erg druk hebben, is er vaak weinig tijd om te investeren in het onderhouden van onze tuinen. Ook kan het zo zijn dat het tuinonderhoud niet tot uw hobby’s behoort. In beide gevallen kunnen en willen wij u graag helpen.

Het goed onderhouden van uw tuin vergt de nodige vakkennis. Niet alleen betreffende wanneer, wat en hoe er gesnoeid dient te worden, maar ook aspecten zoals:

  • Onkruidbestrijding (op verharding en in de beplanting),
  • Knippen van hagen,
  • Gazononderhoud zoals verticuteren
  • Juiste bemesting Etc.

Heeft u vragen betreffende de mogelijkheden en wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan vrijblijvend contact op met Thijs den Brok via 06 1305 0248.

Wellicht kan het voor u of uw tuin voldoende zijn om delen van het onderhoud uit te besteden. Het is mogelijk om daar afspraken over te maken. Een voorbeeld hiervan is dat wij uw tuin zullen snoeien maar dat u zelf op een mooie zonnige dag het afval opruimt en afvoert. Hierdoor zet u de vakkennis in, daar waar het nodig is.