Aanleg

Uw tuin, onze uitdaging!

Wilt u uw bestaande tuin renoveren, herinrichten of een volledig nieuwe tuin laten aanleggen?

Voor we aan de slag kunnen met uw tuin moeten we over een plan beschikken. Uiteraard kunnen wij dit geheel voor u verzorgen (zie: ontwerp). Soms zijn kleine aanpassingen of verbeteringen al voldoende maar het kan ook zijn dat u een plan in uw hoofd heeft of reeds op papier, welke uitstekend als basis voor uw nieuwe tuin gebruikt kan worden. Bespreek uw plannen met ons, dan kunnen wij dit zo nodig verder uitwerken naar een werktekening.

Het kan zijn dat er vooraf twijfel is over de bodem/grondkwaliteit . Dit zullen wij vooraf met u bespreken en zo nodig een bodemonderzoek laten verrichten om een goede plantengroei te kunnen garanderen.

Na goedkeuring van het definitieve ontwerp/tekening en het bijbehorende kostenplaatje kunnen wij beginnen we met de aanleg van uw tuin.

Wij streven er naar dat u en uw buren minimale hinder ondervinden van de aanleg van de tuin en dat u zo spoedig mogelijk kunt gaan genieten.